Giới thiệu

về Tân Sanh

Chúng tôi hiểu rằng công trình bền vững và hoàn thiện nhất là phải thật sự an toàn ngay từ giai đoạn bắt đầu. Bởi vậy, Tân Sanh lấy sự an toàn lao động trong thi công làm mục tiêu phát triển. Để thực hiện mục tiêu ấy, chúng tôi luôn phấn đấu mang lại những dịch vụ, sản phẩm chất lượng tuyệt đối - trở thành đối tác uy tín cho mọi công trình.

  • Cẩn trọng
  • Uy tín
  • Trách nhiệm
  • Thấu hiểu

Dịch vụ

chất lượng

Khởi đầu bằng việc sản xuất cầu trục, Tân Sanh nhanh chóng nhìn ra nhu cầu đối với các thiết bị nâng công nghiệp. Chúng tôi đi vào thị trường bằng niềm tin có thể mang đến những sản phẩm và dịch vụ tốt nhất, đặt sự an toàn và lợi ích của khách hàng lên hàng đầu.

Dự án

hoàn thành

Quy trình

làm việc chuyên nghiệp

Nụ cười từ sự hài lòng của mọi khách hàng chính là động lực to lớn và phần thưởng danh dự nhất của Tân Sanh. Vì thế, chúng tôi luôn tìm mọi giải pháp để mang đến những dịch vụ tuyệt vời nhất!

Theo dõi, kiểm tra công trình trong quá trình thi công
Lựa chọn, thảo luận, duyệt phương án thiết kế
Thi công, kiểm định và bàn giao
Theo dõi, kiểm tra công trình trong quá trình thi công

Đối tác

của chúng tôi