Xe rùa đây tay PT-5

Xe rùa đẩy tay có khoảng trống rất thấp và được thiết kế thực hiện việc vận chuyển hiệu quả tải nặng. 


Trolley the haevy-duty NITCHI have extremely low headrooms and designed and made for the efficient transportation of loads.

Liên hệ

Tính năng:

  • Bên cạnh việc sử dụng nâng hạ Palăng xích, PT-5 có thể được sử dụng như một chiếc xe đẩy độc lập.
  • Xe rùa có thể được dễ dàng đẩy dọc theo đường ray bằng tay.
  • Các bánh xe cho mỗi tải sử dụng ổ bi làm giảm lực khi chạy và đảm bảo có thể tự bảo trì.
  • Chiều rộng xe đẩy có thể được điều chỉnh để có một trong ba kích cỡ khác nhau bằng cách thay đổi vòng đai.
  • Các bánh xe được làm để có thể chạy dọc theo một trong hai dầm chữ I hoặc dầm chữ H.

Thiết kế

Sản phẩm khác