Xích điện NITCHI MHT5

Palang xích điện MHT-5 hai tốc độ  có tốc độ nâng từ nhanh đến chậm với tỉ lệ 4:1. Nút nhấn chuyển đổi làm đình trệ là tất cả những gì cần để sử dụng hiệu quả với tốc độ chậm hoặc tốc độ nhanh. Tốc độ chậm đặt biệt hiệu quả cho sự đánh dấu chính xác một tải trọng mà không cần làm các hoạt động có hại. Giống như palang xích điện MH-5 một tốc độ, palang xích điện MHt-5 hai tốc độ cũng có sẵn kết nối với xe rùa đẩy tay hoặc xe rùa điện. Xe rùa điện hai tốc độ với tỉ lệ 3:1, đi từ nhanh đến chậm cũng có sẵn. Bạn có thể có được hiệu quả làm việc tối đa với sự kết hợp cuối cùng của palang xích điện hai tốc độ với xe rùa điện hai tốc độ. 

Liên hệ

Tính năng:

Phát triển để xử lý công việc chính xác như định vị, Palang MHT-5 được trang bị chức năng hai tốc độ 1:4 để đạt được hiệu quả công việc tối ưu.


Thiết kế