Xích điện NITCHI EMT-MH5

Ngoài nâng và hạ, Model EMT-MH-5 (palăng 1 tốc độ và xe rùa 1 tốc độ) có thể vận chuyển tải trọng nặng với hiệu quả tuyệt vời và an toàn tuyệt đối. Xe rùa 0.5 tấn đến 75 tấn có thể điều chỉnh để hợp với những kích thước thanh dầm khác nhau trong bảng bằng cách thay đổi đơn giản khoảng cách vòng đệm bên trong hoặc bên ngoài của cấu trúc. Những bánh xe rùa sắt tôi luyện được xử lý nhiệt và có những vòng bi chính xác để cung cấp sự di chuyển nhẹ nhàng và dễ dàng. 

Liên hệ

Tính năng:

Một palăng xích điện kết hợp với một xe rùa điện. 

Những tính năng tuyệt vời của bộ đôi MH-5 với tính di động cao của xe rùa điện mở rộng phạm vi các ứng dụng để tăng hiệu quả công việc. 

Thiết kế