Xích điện NITCHI MHG5-MHP5

Palang NITCHI và xe rùa được thiết kế dành riêng cho sản phẩm NITCHI-MATIC và là ý tưởng cho việc vận chuyển tải trọng hiệu quả và an toàn. Công suất từ 0.5 tấn đến 7.5 tấn có thể được điều chỉnh để phù hợp với các kích thước khác nhau trong bảng đơn giản bằng cách di chuyển khoảng cách các vòng đệm vào bên trong hoặc bên ngoài của cấu trúc. Kết nối khéo léo khép nối trực tiếp làm cho khoảng không khá ngắn và luôn luôn hướng về palang trong cùng hướng giống nhau. 

Liên hệ

Tính năng:

Với một cặp xe rùa truyền động bánh răng cùng với palang MH-5, sản phẩm MHG-5/MHP-5 cho phép người vận hành di chuyển tải trong thanh ngang theo hướng đơn giản bằng cách kéo dây xích. Nó phù hợp cho việc sử dụng trong một môi trường nhịp nhàng của tải trọng phải được tránh.  

Thiết kế